Föglömuseet

Föglömuseet finns inrymt i ett av de gamla packhusen från 1820 invid färjfästet
Föglömuseet karta

Föglömuseet karta

i Degerby. Museet har olika temautställningar och håller öppet från mitten av juni till mitten av augusti. Museet är öppet alla dagar utom måndagar kl.10-13 och 13.30-17. Sommarens utställning 2011 heter ‚ÄùSamlare och samlingar i Föglö‚Äù.

Teman under åren:

1982 Sjöfågeljakt och vettar 1983 Från korn till kaka, vårt dagliga bröd 1984 Spritsmuggling, tullmuséets utställning 1985 Fåret 1986 Sjöräddningssällskapets utställning 1987 Muséet hyrdes ut till Charles Hemmingsson 1988 Över fjärdar och hav, vandringsutställning 1989 Föglö osten 1990 Det byggdes ett skepp uti Norden, vandringsutställning 1991 Glimtar från Föglö under 750 år, jubileumsutställning 1992 Henrik Nylund 1945-1982, minnesutställning 1993 Fiske genom tiderna 1994 Fiske genom tiderna, samma utställning som föregående år 1995 Lin - från frö till sådd 1996 Från barnsäng till sotbädd, en skrift med samma namn utgavs 1997 Glada vi till skolan gick, en mindre utställning på samma tema fanns i Sonboda förde detta skola. 1998 Fyr-verkeri, om och med fyra föglö-flickor i förskingringen, nämligen Keathy Eriksson-Jourdan, Chiqui Mattsson, Kerstin Wahlbeck och Barbro Eriksson 1999 Lotsar och farleder under 1000 år 2000 Kuriosa 2001 Ta i trä 2002 Viktor Andersson- modellbyggare i världsklass 2003 Ryor från golv till tak 2004 Hästen till nytta och nöje 2005 Föglöbåtar- från för till akter 2006 Föglömöbler- i stuga och sal 2007 Leksaker och barn 2008 Kvinnor själv- kvinnor i förvärv 2009 Trafik- på, till och från Föglö 2010 Trafik- på, till och från Föglö, samma utställning som föregående år 2011 Samlare och samlingar i Föglö Muséets arbetsgrupp har år efter år arbetat ideellt för att varje sommar kunna¬†erbjuda en ny, spännande utställning. Många föglöbor har lånat ut sina ägodelar och fotografier till utställningarna. Museet besöks av ca. 1.000 personer varje år, det om något visar att det fyller en funktion. Kom gärna med förslag till nya teman och hjälp arbetsgruppen även i fortsättningen med föremål och bilder. Tag dina gäster med och gör ett besök i muséet!