Föglömuseet

Föglömuseet finns inrymt i ett av de gamla packhusen från 1820 invid färjfästet

Föglömuseet karta

Föglömuseet karta

i Degerby. Museet har olika temautställningar och håller öppet från mitten av juni till mitten av augusti. Museet är öppet alla dagar utom måndagar kl.10-13 och 13.30-17.

Sommarens utställning 2011 heter Samlare och samlingar i Föglö

Teman under åren:

1982 Sjöfågeljakt och vettar
1983 Från korn till kaka, vårt dagliga bröd
1984 Spritsmuggling, tullmuséets utställning
1985 Fåret
1986 Sjöräddningssällskapets utställning
1987 Muséet hyrdes ut till Charles Hemmingsson
1988 Över fjärdar och hav, vandringsutställning
1989 Föglö osten
1990 Det byggdes ett skepp uti Norden, vandringsutställning
1991 Glimtar från Föglö under 750 år, jubileumsutställning
1992 Henrik Nylund 1945-1982, minnesutställning
1993 Fiske genom tiderna
1994 Fiske genom tiderna, samma utställning som föregående år
1995 Lin – från frö till sådd
1996 Från barnsäng till sotbädd, en skrift med samma namn utgavs
1997 Glada vi till skolan gick, en mindre utställning på samma tema fanns i
Sonboda förde detta skola.
1998 Fyr-verkeri, om och med fyra föglö-flickor i förskingringen, nämligen
Keathy Eriksson-Jourdan, Chiqui Mattsson, Kerstin Wahlbeck och
Barbro Eriksson
1999 Lotsar och farleder under 1000 år
2000 Kuriosa
2001 Ta i trä
2002 Viktor Andersson- modellbyggare i världsklass
2003 Ryor från golv till tak
2004 Hästen till nytta och nöje
2005 Föglöbåtar- från för till akter
2006 Föglömöbler- i stuga och sal
2007 Leksaker och barn
2008 Kvinnor själv- kvinnor i förvärv
2009 Trafik- på, till och från Föglö
2010 Trafik- på, till och från Föglö, samma utställning som föregående år
2011 Samlare och samlingar i Föglö

Muséets arbetsgrupp har år efter år arbetat ideellt för att varje sommar kunna¬†erbjuda en ny, spännande utställning. Många föglöbor har lånat ut sina ägodelar och fotografier till utställningarna. Museet besöks av ca. 1.000 personer varje år, det om något visar att det fyller en funktion. Kom gärna med förslag till nya teman och hjälp arbetsgruppen även i fortsättningen med föremål och bilder.
Tag dina gäster med och gör ett besök i muséet!