Styrelse

Styrelse 2017

Ordförande: Eva Nyberg eva.nyberg@aland.net Viceordförande: Katarina Mörn katarina.morn@aland.net Sekreterare: Torsten Sundblom Kassör: Margita Gustafsson udden@aland.net Medlemmar:  Holger Sundblom Mirjam Dahlström Kim Tähtinen Suppleanter: Katarina Ulenius Agneta Raitanen