Styrelse

Styrelse 2021

Ordförande: Eva Nyberg eva.nyberg@aland.net Viceordförande: Kim Tähtinen kimtahtinen1@hotmail.com Sekreterare: Agneta Raitanen agneta.raitanen@gmail.com Kassör: Margita Gustafsson udden@aland.net Medlemmar:  Holger Sundblom Torsten Sundblom Katarina Ulenius Suppleanter: Gunilla Nyholm Pia Widén