Styrelse

Styrelse 2021

Ordförande: Eva Nyberg eva.nyberg@aland.net
Viceordförande: Kim Tähtinen kimtahtinen1@hotmail.com
Sekreterare: Agneta Raitanen agneta.raitanen@gmail.com
Kassör: Margita Gustafsson udden@aland.net
Medlemmar: 
Holger Sundblom
Torsten Sundblom
Katarina Ulenius
Suppleanter:
Gunilla Nyholm
Pia Widén